امروز چهارشنبه ، 27 تیر 1403

مجمع عمومی سالانه و سومین دور انتخابات انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران با حضور مستقیم و غیر مستقیم (با وکالت) بیش از 120 عضو پیوسته و حائز شرایط رای در محل دانشکده منابع طبیعی وکویر شناسی دانشگاه یزد در تاریخ  یکشنبه دوم اسفند 1394 برگزار شد. در این تجمع بزرگ ، توسط مسئولین دانشگاه یزد از ریاست انجمن جناب آقای دکتر حسن احمدی به خاطر اقدامات و همکاری مستمر با دانشگاه یزد قدر دانی و تجلیل به عمل آمد.


در این  اجتماع که تعداد کثیری از اعضائ انجمن و نماینده کمیسیون انجمن های وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری نیز حضور فعال داشتند. ابتدا گزارش عملکرد انجمن توسط ریاست انجمن  جناب آقای دکتر حسن احمدی  قرائت گردید. سپس آقای دکتر علی محمد طماسبی به عنوان حسابدار گزارش گردش مالی و آقای دکتر علی نظری سامانی به عنوان بازرس وضعیت کلی و عملکرد انجمن را تحلیل و از اقدامات انجام شده اظهار رضایت نمودند. پس از رای مثبت کلیه اعضاء حاضر در جلسه به عملکرد هیئت رئیسه در دور دوم  افراد کاندید عضویت در هیئت مدیره  انجمن آمادگی خود را اعلام و رای گیری به صورت رسمی انجام شد. پس از شمارش آراء در حضور نماینده محترم کمیسیون انجمن ها، افراد زیر آراء لازم جهت تشکیل هیئت مدیره دور سوم  انجمن علمی مدیریت وکنترل مناطق بیابانی ایران را کسب نمودند.

1- دکتر محمد رضا اختصاصی  (پژوهشکده مناطق خشک وبیابانی )

2- دکتر  محمد زارع  ( دانشگاه یزد)

3- دکتر مهدی تازه  ( دانشگاه  اردکان)

4- دکتر محمد علی مشکوه ( موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع)

5 -دکتر حسن دشتی ( سازمان جنگل­ها و مراتع و آبخیزداری)

6- دکترسید جمال الدین خواجه الدین(دانشگاه صنعتی اصفهان)

7- دکتر غلامرضا زهتابیان (دانشگاه تهران)

ضمنا سه نفر از افراد زیر به عنوان بازرس رای حد نصاب را کسب نمودند :

1- مهندس سید رضا مهدوی ( دانشگاه جامع علمی کاربردی)

2- مهندس کاظم دشتکیان ( موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع)

3- دکتر علی نظری سامانی (دانشگاه تهران)

سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور


بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
13
1085835

پیش بینی امروز
312

آنلاین (15 دقیقه گذشته):9

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir