امروز چهارشنبه ، 27 تیر 1403

 

مدارک لازم جهت عضويت

  • تصوير آخرين مدرک تحصيلی
  • تصوير شناسنامه
  • تصوير فيش پرداختی حق عضويت
  • رزومه
  • تصویر قطعه عکس3*4
  • فرم عضويت تکميل شده
  • تصویر کارت دانشجویی

 

مبلغ حق عضويت:

-         حق عضويت سالانه اعضاي پيوسته غیر هیأت علمی 300/000 (سیصد هزار) ريال است.

-         حق عضويت سالانه اعضاي پيوسته هیأت علمی 500000 (پانصد هزار) ريال است.

-         حق عضويت سالانه اعضاي وابسته 200000 (دویست هزار) ريال است.

* براساس اساسنامه انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران: مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بیابان و بیابان زدایی و رشته های وابسته باشند، عضو پیوسته نامیده می شوند.

* براساس اساسنامه انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران: افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و به مدت پنج سال به نحوی در یکی از رشته های مدیریت بیابان، بیابان زدایی و رشته های وابسته شاغل باشند عضو وابسته نامیده می شوند.

* هزينه عضویت را به شماره حساب انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران (شماره حساب 2007517303 بانك تجارت شعبه دانشگاه یزد كد 20075) واريز نمایید.

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
12
1085834

پیش بینی امروز
312

آنلاین (15 دقیقه گذشته):12

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir