امروز چهارشنبه ، 27 تیر 1403

1

بررسی نقش عوامل توپوگرافی در پیش‌بینی مکانی گونه‌های گیاهی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: جنگل باغ شادی، هرات، یزد)

 

مهین شجاعی؛ بهمن کیانی؛ احد ستوده؛ حمیدرضا عظیم زاده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (554 K)


2

ارزیابی مدل IRIFR برای شبیه‌سازی هدررفت خاک در رخساره‌های گوناگون فرسایش بادی به کمک داده‌های دستگاه سنجش فرسایش بادی

 

ایرج کوچمی ساردو؛ علی اصغر بسالت پور؛ حسین بشری؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (503 K)


3

تأثیر درازمدت مالچ نفتی بر شاخص‌های تنوع زیستی ماکروفون خاک و پوشش گیاهی در منطقه جاسک

 

فرزانه جعفری؛ داود کرتولی نژاد؛ مجتبی امیری؛ معصومه شایان مهر؛ محمد اکبریان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (401 K)


4

ارزیابی تنش خشکی و دفن با ماسه بادی بر اجزاء عملکرد کلزای پاییزه و خصوصیات خاک

 

مهدی دهمرده؛ مهرناز زرگری؛ عیسی خمری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (304 K)


5

تحلیل فضایی و بررسی روابط الگوهای پیوند از دور با خشکسالی‌های ایران مرکزی

 

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ ابراهیم مسگری؛ حمیده دهقان

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1338 K)


6

بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد بذر ژنوتیپ‏های برتر گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)

 

لیلی صفایی؛ سعید دوازده امامی؛ غلامحسن رنجبر؛ داوود افیونی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (304 K)


7

ارزیابی کارایی شاخص‌های خشکسالی گیاهی (VDI) و دمایی (TDI) مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در محدوده ایران مرکزی

 

یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (929 K)


8

بررسی تأثیر پخش سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از شاخص‌های GRI، SDI و SPI (مطالعه موردی: آبخوان هرات یزد)

 

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدرضا اختصاصی؛ جلال برخورداری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (798 K)

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
263
1085806

پیش بینی امروز
288

آنلاین (15 دقیقه گذشته):16

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir