امروز سه شنبه ، 26 تیر 1403

1

استفاده از خوارزمیک انتخاب ویژگی به‌منظور پیش‌بینی مقدار تبخیر و تعرق با کمترین داده

 

مرضیه مکرم؛ عبدالرسول زارعی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (381 K)


2

ارزیابی توانایی مدل انتقال تابشی و تصاویر مودیس در برآورد عمق نوری هواویزها

 

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ محمد جعفر ناظم السادات؛ حسین خزاعی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (989 K)


3

ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان

 

حمید رضا عباسی؛ آزاده گوهردوست؛ فرهاد خاکساریان؛ مجتبی گنجعلی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (887 K)


4

ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای

 

هادی اسکندری دامنه؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی کوپائی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (849 K)


5

تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونة دیودال (Ammodendron persicum conollyi )

 

اصغر مصلح آرانی؛ نگین زاهدی؛ حمید سودایی زاده؛ حمید رضا عظیم ز اده

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (192 K)


6

پایش خشکسالی و تأثیر آن بر پوشش گیاهی با استفاده از فناوری‌های سنجش از دور بررسی موردی: استان یزد، سال‌های 1994 تا 2014

 

هادی زارع خورمیزی؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1144 K)


7

بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی

 

اصغر زارع چاهوکی؛ فاطمه برزگر؛ علی زارع

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (728 K)


8

ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیارة (MCA)

 

خلیل حبشی؛ حمیدرضا کریم زاده؛ سعید پورمنافی؛ رضا جعفری

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (492 K)


9

برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان طی ‌دهة گذشته

 

ام البنین بذرافشان؛ شهلا دهقان پیر؛ ارشک حلی ساز

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (587 K)

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
236
1085779

پیش بینی امروز
264

آنلاین (15 دقیقه گذشته):8

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir