امروز چهارشنبه ، 27 تیر 1403

دستگاه سنجش فرسایش بادی

(Wind Erosion Meter)

دستگاه سنجش فرسایش بادی (W.E.Meter) برای اولین بار در کشور توسط آقای دکتر محمدرضا اختصاصی از اساتید دانشگاه یزد و مسئول حلقه علمی کنترل فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار بسیج اساتید با شماره اختراع 78893 در تاریخ 1391/12/16 در اداره کل مالکیت صنعتی ثبت اختراع گردید.

از ویژگی های منحصر به فرد دستگاه مذکور می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) همانگونه که از نام دستگاه مشخص است این دستگاه قادر است فرسایش پذیری خاک را به ازائ سرعت های مختلف باد اندازه گیری نماید و هنوز دستگاهی با این نام (دستگاه سنجش فر سایش بادی Wind Erosion Meter) در جهان و ایران گزارش نشده است.

ب) دستگاه مذکور به دلیل طراحی کیسه رسوب گیر دو جداره پلاستیکی (سیکلون دو جداره) در انتها، قادر است با راندمان بیش از 95% رسوبات برداشت شده از سطح خاک را ته نشین و جذب نماید و دیگر نیازی به توزین سینی های خاک قبل و بعد از آزمایش نیست. بلکه با اندازه گیری خاک و یا گرد و غبار جمع شده داخل کیسه های پلاستیکی می توان مقدار رسوب را  مستقیماً اندازه گیری نمود.

ج) به دلیل وجود کیسه های رسوب گیر در انتهای دستگاه قابلیت کاربرد صحرایی آن افزایش می یابد و بدون دستکاری در ساختمان خاک در شرایط طبیعی یا صحرا؛ می توان فرسایش پذیری آن را اندازه گیری نمود.

د) این دستگاه به مرحله تولید فنآوری و تولید صنعتی رسیده  و تا کنون به  بیش از 10 دانشگاه و مراکز پژوهشی که از دانشگاه یزد درخواست خرید نموده­اند، ارسال شده است.

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
255
1085798

پیش بینی امروز
288

آنلاین (15 دقیقه گذشته):12

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir