امروز چهارشنبه ، 27 تیر 1403

1

ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت کرمان-باغین در افق 2055

 

بهرام چوبین؛ فرزانه ساجدی حسینی؛ علی آذره؛ فرشاد سلیمانی ساردو

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (894 K)


2

پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی SDSM در دوره آینده برپایه سناریو A2

 

علی سلاجقه؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان؛ شهاب عراقی نژاد؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امین صالح پورجم

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (923 K)


3

بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاک و درصد پوشش گیاهی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب میانکوه یزد)

 

علی بمان میرجلیلی؛ منیرالسادات طباطبایی زاده؛ محمدعلی حکیم زاده؛ ناصر مشهدی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (644 K)


4

سنجش و مقایسه سلامت بوم شناختی در سه مرتع مناطق خشک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم انداز(LFA) (منطقه مورد مطالعه: منطقه کلاته رودبار، شهرستان دامغان)

 

خدیجه رحیمی بالکانلو؛ مهدی قربانی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (687 K)


5

ارزیابی تغییرات مکانی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از سنجه ‏های بوم‌شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: مراتع پشتکوه استان یزد)

 

محمدعلی زارع چاهوکی؛ نیکو طاهری محمد آبادی؛ حسین آذرنیوند

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (817 K)


6

بررسی قابلیت باندهای حرارتی سنجنده ASTER در افزایش صحت خوارزمیک های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در مناطق بیابانی

 

امیر هوشنگ احسانی؛ سحر شهبازی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1173 K)


7

بررسی روند تغییرات خشکسالی فصلی بر اساس داده های واقعی (2014-1980) و پیش بینی شده (2019-1980) در جنوب غرب ایران

 

عبدالرسول زارعی؛ محمد مهدی مقیمی؛ مهدی بهرامی؛ محمد رضا محمودی

 

·         مشاهده مقاله           | اصل مقاله (1172 K) 

بخش کاربریآمار بازدید

امروز
بطور کلی
270
1085813

پیش بینی امروز
312

آنلاین (15 دقیقه گذشته):12

ارتباط با ما

  

 رایانامه:

isadmc@offices.yazd.ac.ir